Brasschaat Polygoon

De collectie Belgische luchtdoelartilleriewapens

In de loods I21 vindt u een collectie van de luchtdoelartilllerie, voornamelijk naoorlogse wapensystemen die in gebruik waren in het Belgisch leger.

Naast deze collectie herbergt deze loods een collectie naoorlogse uniformen en het materiaal dat het de eenheid 80 A gebruikt heeft.

Je kan de loods het best bezoeken met een gids.(De duur van het bezoek bedraagt ongeveer 1 uur.) Op aanvraag kan je ook de collectie naoorlogse uniformen bezoeken. Je kan deze loods in groep bezoeken (min 10 personen), en het bezoek dient minimun 1 maand op voorhand aangevraagd te worden.
Voor individuele bezoeken worden normaal geen gidsen voorzien!
Regis Ultima RatioDe collectie Belgische luchtdoelartilleriewapens

In de loods I21 vindt u een collectie van de luchtdoelartilllerie, voornamelijk naoorlogse wapensystemen die in gebruik waren in het Belgisch leger.

Je kan de loods het best bezoeken met een gids.(De duur van het bezoek bedraagt ongeveer 1 uur.) Op aanvraag kan je ook de collectie naoorlogse uniformen bezoeken. Je kan deze loods in groep bezoeken (min 10 personen), en het bezoek dient minimun 1 maand op voorhand aangevraagd te worden.
Voor individuele bezoeken worden normaal geen gidsen voorzien!

Indien je op de onderstaande  tumbnails klikt dan wordt onderaan een vergrote foto weergegeven.

img/I21/Boford.jpg  img/I21/epivier.jpg  img/I21/Gepard.jpg  img/I21/KLA.jpg  img/I21/PomPom.jpg  img/I21/VADS.jpgDe loods luchtdoelartillerie: "De collectie van 80A"

80 A is steeds een bijzondere eenheid geweest. De meeste militairen kennen 80A als een eenheid  waar topografen (te vergelijken met landmeters) de dienst uit maakten.Maar een van de taken van 80A bestond erin om met geavanceerde middelen vijandelijke doelen op te sporen. Een van de ingezette middelen was de epivier, een onbemand vliegtuigje dat foto's nam van de zone waar de tegenstrever zich had opgesteld.

img/I21/80A/epivier35j.jpg  img/I21/80A/80AB33.jpg  img/I21/80A/80AKoln.jpg  img/I21/80A/LanceringEpivier.jpg  img/I21/80A/BergingEpivier.jpg  img/I21/80A/LauncherEpivier.jpg  img/I21/80A/Logo80A.jpgDe luchtdoelartillerieloods: "Naoorlogse uniformen"


 De afgelopen decenia vonden  heel wat oude uniformen de weg naar het oude artilleriemuseum. Om dit op een zinvolle wijze te presenteren spraken we Willy Lambrechts aan om er iets creatiefs van te maken. Vertrekkend van zijn verzameling en zijn opgebouwde kennis werd een ruimte ingericht. Vooral zij die de emotionele  binding  die hun ega met het 'oud ijzer' moeilijk begrijpen, hebben zeker aan deze verzameling veel kijkgenot.
Dat een uniform niet zomaar een uniform is kan Willy met passie vertellen. Het is ook het moment om eens stil te blijven staan bij de graden en kentekens die niet in de doorsnee eenheden gedragen werden. Elk uniform dat hier opgesteld is, werd door militairen van het Belgische leger gedragen. Soms waren het uniformen voor een speciale gelegenheid, wat maakt dat de collectie verrassingen inhoudt.

img/I21/Uniformen/Willy.jpg  img/I21/Uniformen/Gala.jpg  img/I21/Uniformen/KMS.jpg  img/I21/Uniformen/marine.jpg  img/I21/Uniformen/Rijkswacht.jpg  img/I21/Uniformen/hoofden.jpg  img/I21/Uniformen/MPs.jpg


80ste Artilleriebataljon (80A – observatiebataljon)
 

Op 12 maart 1951 voorziet men een Staf van het Régiment d‘Observation et de Repérage (80A).
Op 1 april 1951 grijpt de oprichting plaats van het Commando van de Groep, van de Batterij Topografie en van de Batterij Opsporing en waarneming. I/80A wordt gestationneerd in Soest in kazerne Kanaal van Wessem

Het Bn 80A ziet op 1 juli 1951 het licht met in het Kamp van Brasschaat de B Bij (een waanemingsbatterij) en de Bij St&D. In Hoogboom wordt een Batterij Provinciale Administratie ondergebracht.
 Het bataljon herneemt de tradities van de Dienst Opsporing van de Artillerie die gevormd werd tijdens de Eerste Wereldoorlog en ontvangt op 9 november 1951 een standaard. Op 1 december 1951 wordt het Det Med van de sectie Topo opgericht.
Als afzonderlijke eenheid moet 80A in orde van belang topografische gegevens bezorgen aan de bevriende artillerie en observatiegegevens doorspelen van de vijandelijke artillerie.
80A wordt gestationneerd in de BRD:

15.02.1952
15.03.1952
15.03.1953
01.04.1953
28.05.1953
  15.12.1956
Bergisch-Gladbach in kazerne Walcheren
oprichting van de B Bij
oprichting van de C Bij
80A is nu een volledig bataljon
de B Bij (Brasschaat) wordt omgevormd tot een Instructiecentrum voor Waarneming dat operationeel is vanaf 1 augustus 1953.
Dellbrüch in kazerne Moorslede In 1960 80A terug naar België met als garnizoenstad Spa in de kazerne LtGen Baron Joostens waar op 1 januari 1969 de eenheid 80A een onafhankelijke batterij wordt: de 80ste Batterij Observatie. Het bataljon vervoegt terug de Belgische strijdkrachten in Duitsland in Dellbrück in kazerne Moorslede waar op 28 juni 1989 de fusie volgt met het 1ste Peloton Drones.
In de jaren ’80 (5 juni) krijgt de eenheid Elsenborn als standplaats. In 1994 keert het Station M�t�o Mobile terug naar 80A. In 2000 wordt de Epervier vervangen door de Hunter als waarnemingsmiddel. 80A krijgt de naam 80 UAV Escadrille (UAV = Unmanned Aerial Vehicule) om vanaf het midden 2004 operationeel te zijn met het nieuwe materieel. 80 UAV Escadrille komt vanaf dan onder het bevel van COMOPS Air.


                 
Met dank aan

Wijlen Willy Lambrechts  voor zijn inzet kameraadschap en zijn unieke collectie.

Jan Kennis onze onverdroten fotograaf voor het ter beschikking stellen van het fotomateriaal.

Verder aan Eddy Van de Eede, Guy Vermeiren, Marcel Morees, Rudi De Groot, Marc Fierens, Marcel Fontaine en Louis Van Laer, de mensen van de NVVS.
 
Aan alle mensen die in een of andere vorm een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van deze collecties.
Test 6

Test 7

Test 8

Test 9

Test 10

http://www.btinternet.com/~st_rise/main/mainfram.htm
http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex17/ddaccordionmenu.htm
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js
http://www.colorcharts.org/ccorg/resources/colors.aspx?companyid=124338&lineid=620
Deze site in opbouw!